REGULAMENT CAMPANIE “BUCURIE IN MISCARE ROMANIA”

 

SECȚIUNEA 1

ORGANIZATORII ȘI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Campania “Bucurie in Miscare” Romania este organizată de Asociația 11even în parteneriat cu o serie de co-organizatori locali și finanțată de compania Kaufland Romania.

“Bucurie in Miscare” este un proiect de promovare a sportului și mișcării în comunitate, demarat de Asociația 11even în anul 2012. De atunci, și până în prezent, proiectul a fost implementat în peste 25 de orașe din România și în Chișinău, Moldova, reunind astfel zeci de mii de participanți. Bucurie în Mișcare este un spațiu care integrează idei de jocuri și metode simple de a face mișcare, menite să-i ajute pe participanți să se inspire și să aleagă mișcarea zi de zi, într-o lume invadată de tehnologie. Bucurie în Mișcare își propune să aducă împreună copii și părinții, tinerii care împărtășesc aceleași pasiuni, într-un eveniment viu, extrem de ofertant. Bucurie în Mișcare este și o platformă de promovare a unor cauze sociale și comunitare.

Participanții la evenimentele din cadrul campaniei “Bucurie in Miscare” sunt obligați să respecte Termenii și conditiile și prezentul Regulament Oficial ce sunt puse la dispoziție non-stop pe site-ul www.bucurieinmiscare.ro.

 

SECTIUNEA 2.

PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE A CAMPANIEI

Perioada și locul desfășurării: Campania se desfășoară timp de 4 weekenduri, în perioada 12 mai-4 iunie, în orasele: Craiova, Arad, Petroșani, Târgu Jiu, Râmnicu Vâlcea, Deva, Făgăraș, Ploiești, Baia Mare, Timișoara, Zalău, Botoșani, Galați, Piatra Neamț, Cluj-Napoca și Bacău.

Informații suplimentare despre datele exacte, ore de desfășurare și locații aferente fiecărui oraș sunt afișate pe site-ul oficial – www.bucurieinmiscare.ro.

 

SECTIUNEA 3.

CONTINUTUL PROIECTULUI

3.1. Participanții și desfășurarea

“Bucurie in Miscare” este o campanie formata din 16 evenimente locale, fiecare eveniment reunind urmatoarele zone:

 1. Caravana de joacă pentru prichindei;
 2. Cros-ul „BucurieînMișcare”;
  3. Zona de jocuri și concursuri pentru copii și familie;
 3. Zona de competiții sportive;
  5. Scena cu demonstrații sportive,fitness și dans;
  6. Zona cu jocuri de team-building;
  7. Zona cu meșteșuguri;
  8. Zona cu bunătăți de toate felurile;
  9. Zona de relaxare și board-games pentru tineri;

10.Zona „Reciclăm și ne jucăm”.

“Bucurie in Miscare” se adresează oricărei persoane căreia starea de sănatate îi permite sa faca miscare.

Participarea este deschisă oricărei persoane care respectă regulamentul evenimentului care se încadrează condițiilor de eligibilitate. Minorilor le este solicitat acordul părinților, fară acesta nu pot intra în concursurile organizate în cadrul evenimentelor parte din “Bucurie in Miscare” (cros, cupe de fotbal sau streetball). În cazul zonelor de joacă sau de demonstrații, aceștia trebuie să fie însoțiți de un părinte sau un însoțitor adult.

ESTE INTERZISĂ aruncarea oricăror resturi, gunoaie în zona de desfășurare a probelor.

Participanții și însoțitorii lor vor putea folosi fie coșurile de gunoi amplasate în zona evenimentului sau sacii menajeri puși la dispozitie de către organizatori în zonele special emenajate.

Este strict INTERZISĂ intrarea în zonele de desfășurare a competiților (cros, cupe de fotbal sau streetball) a susținătorilor participanților.

3.2. Date despre participare

Participarea la evenimentele “Bucurie in Miscare” este gratuită. Participarea la diverse competiții din cadrul evenimentelor Bucurie In Miscare – cros, fotbal, streetball –  se face completând formularele puse la dispozitie de organizatori.

3.3. Declarația pe propria raspundere

Toți concurenții la diverse competiții vor completa și semna o declarație pe propria răspundere că sunt apți din toate punctele de vedere pentru a participa la competiție. Concurenții minori vor obține și acordul tutorelui legal.

Declarația poate fi descărcată accesând butonul din susul paginii.

3.4. Prevederi legale

Prin înscriere și participare la oricare din competițiile din fiecare eveniment, toate persoanele participante declară că au completat corect și complet Formularul de înscriere și Declarația pe proprie răspundere, că au citit și sunt de acord cu Regulamentul oficial, fiind responsabili în totalitate de propriile acțiuni.

Prin participarea la un eveniment “Bucurie in Miscare” toate persoanele declară pe proprie răspundere că sunt apte din punct de vedere fizic și psihic (medical) pentru efort fizic, indiferent de condițiile meteo specifice din ziua evenimentului.

Prin participarea la un eveniment “Bucurie in Miscare” toate persoanele declară pe proprie răspundere că dețin o asigurare medicală sau îșî asumă cheltuielile cauzate de o posibilă accidentare, fiind responsabili de propriile acțiuni, iar organizatorii nu sunt răspunzători de nici o accidentare survenită, prejudiciu, accident sau deces.

Prin participarea la evenimentul sportiv toate persoanele declară pe proprie răspundere ca în cazul în care suferă un accident sau orice fel de pagubă fizică sau materială, renunță la orice drept de a solicita despăgubiri sau de a recurge în instanța împotriva oricărei persoane implicate în organizarea evenimentului, în special împotriva organizatorilor și a tuturor partenerilor implicați în organizarea evenimentului (persoane fizice sau juridice), împotriva sponsorilor sau  împotriva instituțiilor publice care susțin competiția – deoarece prin completarea Formularului de înscriere și a Declarației pe proprie raspundere, recunoaște că a citit și este de acord cu Regulamentul oficial al “Bucurie in Miscare”, fiind responsabili în totalitate de propriile acțiuni.

Prin participarea la un eveniment “Bucurie in Miscare” toate persoanele declară pe proprie răspundere că au luat la cunoștință că ESTE INTERZISĂ participarea la orice activitate a persoanelor care au asupra lor sau sunt sub influența băuturilor alcoolice și / sau a drogurilor, a substanțelor halucinogene, a stupefiantelor, sau a oricăror medicamente de orice natură ce le pot împiedica activitatea fizică sau psihică.

Prin participarea la un eveniment “Bucurie in Miscare” toate persoanele declară pe proprie răspundere ca au luat la cunoștință că ESTE INTERZISĂ participarea persoanelor care au asupra lor arme de orice fel, materiale explozive sau incendiare, substanțe iritant – lacrimogene sau cu efect paralizant, dispozitive pentru șocuri electrice ori alte obiecte ce pot fi folosite pentru acțiuni violente sau de tulburare a desfășurării normale a cursei.

Prin participarea la un eveniment “Bucurie in Miscare” toate persoanele declară pe proprie răspundere că SUNT DE ACORD și nu au nici o pretenție față de organizatori în a folosi imaginile foto si video realizate în timpul evenimentului în care sunt surprinși.

Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi legal și în nume propriu sau prin cesiune către partenerii evenimentului, orice material foto & video și audio în care apar  concurenții, din timpul desfășurării evenimentului.

Prin participarea la un eveniment “Bucurie in Miscare” toate persoanele declară pe proprie răspundere că au luat la cunoștință că dacă vor încălca aceste prevederi vor fi îndepărtate din zona evenimentului de către organizatori, și vor fi chemate daca va fi nevoie organele de poliție fără a fi despăgubiți în nici un fel.

3.5. Echipament de participare

Se recomandă participanților să poarte echipament sportiv corespunzător condițiilor meteorologice din ziua evenimentului.

Recomandări:

– Este indicat ca părul să fie prins în coadă la spate sau acoperit

– Este indicat să nu aveți nimic la gât / mâini (bijuterii, lănțișoare, brățări etc)

– Pantaloni sport

– Pantofi sport

 

3.6. Prim ajutor

Organizatorii vor pune la dispoziția participanților un punct de prim ajutor, iar persoanele din staful organizatorilor ce se află in perimetrul evenimentului vor acorda tot sprijinul participanților pentru orice situatie apărută în caz de accidentare.

 

SECȚIUNEA 4.

CONDIȚII ADMINISTRATIVE

Organizarea fiecăruia din cele 16 evenimente “Bucurie in Miscare” revine organizatorilor care se ocupă de implementarea evenimentului și care vor pune la dispoziție toate persoanele necesare (voluntari, personal medical) pentru o bună desfășurare a fiecarui eveniment.

 

SECȚIUNEA 5.

DISPOZIȚII FINALE

Organizatorii se obligă, să respecte prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecția datelor cu caracter personal.

Organizatorii se angajează să păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal ale participanților înscriși la competitii și să le utilizeze conform prezentului Regulament Oficial și al Declarației pe propria răspundere.

Participanții la eveniment sunt obligați să respecte Termenii și condițiile și prezentul Regulament Oficial al “Bucurie in Miscare”.

Regulamentul Oficial este public conform legislației din România, fiind disponibil în mod gratuit oricărui solicitant pe site-ul www.bucurieinmiscare.ro

Organizatorii îsi rezervă dreptul de a modifica prezentul Regulament, cu obligația de a face cunoscut acest fapt public, prin e-mail, Facebook și alte rețele de socializare și pe site-ul oficial al campaniei www.bucurieinmiscare.ro.