REGULAMENT

 • ORGANIZATORUL CAMPANIEI „Alege miscarea azi”

Organizatorul Campaniei „Alege miscarea azi” este asociația 11 EVEN cu sediul în mun. Cluj  – Napoca, str. Vântului nr. 13, județul Cluj, având cod unic de înregistrare 29885261, cont bancar nr RO55BTRL01301205W53661XX, deschis la banca Transilvania Cluj, reprezentată prin Ovidiu Neamtu, în calitate de Presedinte, denumită în continuare  „Organizatorul”.

 • DURATA CAMPANIEI

Aceasta Campanie se va desfasura in perioada 1-15 martie 2018, data de incepere a Campaniei putand fi modificata datorita unor imprejurari exceptionale, independente de vointa Organizatorului. Orice modificare va fi adusa la cunostinta participantilor prin intermediul mijloacelor publice de comunicare, varianta actualizata a regulamentului fiind disponibila pe site-ul www.bucurieinmiscare.ro

 • LOCUL DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Campania este organizata si se desfasoara pe teritoriul Romaniei.

 • DREPTUL DE PARTICIPARE LA CAMPANIE

In cadrul Campaniei „Alege mișcarea azi” poate participa orice persoana fizica cu domiciliul sau resedinta in Romania, care are cel putin 16 ani impliniti la data începerii campaniei, care acceptă termenii și condițiile prezentului Regulament (denumite în continuare „Participanți”). În cadrul campaniei pot participa și pagini/conturi oficiale ale unor cluburi sportive sau alte entități care susțin mișcarea, acestea nefiind eligibile însă în procesul de desemnare a participanților individuali câștigători.

In situația în care Participantul este o persoană cu capacitate de exercițiu restrânsă, se prezumă că participarea acesteia a fost făcută cu acordul părinţilor sau a tutorelui, după caz, și că, implicit, există acordul acestora din urmă ca numele persoanelor pentru care sunt răspunzătoare să fie făcute publice și utilizate în scop publicitar.

In cazul în care un câștigător are capacitate de exercitiu restrânsă, acesta este îndreptățit să intre în posesia premiului prin intermediul părinţilor sau a tutorelui, care va semna împreună cu câștigătorul procesul verbal de predare primire al premiului cât și o declarație, prin care Organizatorul este absolvit de răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură legate de premiul respectiv.

Nu sunt eligibili a participa la Campanie angajații, membrii și colaboratorii Organizatorului și ai Beneficiarului, nici membrii familiilor acestora (rudele și afinii până la gradul II inclusiv – copii, părinți, frați/surori, soț/soție).

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament. Organizatorul are dreptul de a anula înscrierea oricărui Participant care nu respectă Regulamentul sau care este suspectat de fraudă.

Participantii la aceasta Campanie accepta implicit ca numele si fotografiile lor sa poata fi facute publice si utilizate in scop publicitar.

 • REGULAMENTUL CAMPANIEI

Regulamentul oficial al campaniei “Alege bucuria azi” este disponibil pe site-ul www.bucurieinmiscare.ro si poate fi acordat in mod gratuit oricarui solicitant la sediul Organizatorului din mun. Cluj – Napoca, Bd. 1 Decembrie 1918, nr. 4, ap. 3, județul Cluj, de luni pana vineri intre orele 11.00 – 16.00.

Organizatorul îşi rezervă dreptul să modifice prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după anunţul prealabil de prezentare al acestor modificări pe site-ul  www.bucurieinmiscare.ro

Organizatorul nu îsi asumă răspunderea pentru luarea la cunoștință a modificărilor de către Participanți, atât timp cât acestea sunt afișate pe site-ul www.bucurieinmiscare.ro.

Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea/întreruperea/prelungirea/sistarea regulamentară a Campaniei.

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament și a modificărilor acestuia, după caz.

Validarea castigatorilor si modul in care aceasta Campanie se organizeaza reprezinta dreptul exclusiv al Organizatorului. Orice eroare in declararea datelor personale de către personale anuntate ca fiind câștigătoare nu atrage raspunderea Organizatorului.

Ca atare, acesta nu are niciun fel de obligatie in cazul furnizarii unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului.

 • MECANISMUL CAMPANIEI

Participanții care îndeplinesc condițiile precizate la sectiunea de mai sus (DREPTUL DE PARTICIPARE) se pot înscrie în Campanie, în perioada de desfășurare a acesteia, în următoarele condiții:

 1. Participanții vor posta, la alegere, pe paginile personale de Instagram și/sau Facebook, fotografii și/sau înregistrări video care respectă tema campaniei „Alege mișcarea azi”, ilustrează cât mai bine tema „Bucuria alegerii mișcării” și respectă toate condițiile menționate în prezentul Regulament.
 2. Condițiile pentru ca postarea unei fotografii și/sau a unei înregistrări video să fie considerată validă și să fie luată în considerare în cadrul Campaniei sunt următoarele:
 • Postarea este publică;
 • Postarea cuprinde o singură fotografie sau o singură înregistrare video cu tematica indicată la punctul 1;
 • Postarea de pe facebook conține în descriere tagul paginii @bucurieinmiscare, respectiv postarea de pe Instagram contine pe poza (nu in descriere) tagul paginii @bucurieinmiscare.
 • Postarea conține în descriere numele orașului pe care îl susține în cursa pentru desemnarea orașelor gazdă ale festivalului „Bucurie în mișcare 2018”.
 • Postarea rămâne pe pagina personala a participantului, îndeplinind toate condițiile de participare, până cel puțin la momentul semnării procesului – verbal de înmânare a premiului.
 • Participanul nu a înscris în ziua respectivă alte 5 postări valide prin intermediul aceluiași cont personal, pe canalul ales (facebook sau instagram) în Campania „Alege miscarea azi”;
 1. Ulterior validării, aceasta va fi procesată de către Organizator, indiferent de calea prin care a fost înscrisă (Facebook/instagram).
 2. Validarea înscrierii unei postări în concurs are următoarele efecte:
 • Utilizatorul contului personal de pe care s-a efectuat postarea devine participant la Campania „Alege mișcarea azi” și are șansa de a câștiga unul din premiile oferite;
 • Orașului menționat în postarea validată i se vor atribui 10 puncte;

Data limită până la care se pot realiza postările conform condițiilor menționate mai sus este 15 martie 2018 ora 23.59.

Participanții vor fi eliminați din Campania de concurs dacă nu respectă fiecare și oricare cerință indicată în prezentul regulament, dacă fotografia sau înregistrarea video nu se încadrează în tema Campaniei și dacă postarea nu se încadrează în condițiile impuse prin acest Regulament.

Acordarea premiului nu este conditionata de achizitionarea vreunui serviciu sau produs, sau de alta cheltuiala suplimentara.

 • DESCRIEREA PREMIILOR. DESEMNAREA CASTIGATORILOR

 

 • DESEMNAREA ORAȘELOR CÂȘTIGĂTOARE

La finalul desfășurării Campaniei, pe baza centralizării tuturor postărilor validate participante în Campanie, Organizatorul va desemna cele 12 (douăsprezece) orașe din cele 24 (douăzeci și patru) participante unde se va desfășura evenimentul „Bucurie în miscare 2018”, conform următorului mecanism:

Cele 24 de orase participante sunt grupate in 4 categorii, în funcție de numărul oficial de locuitori, astfel:

Categoria 1 (Brașov, Craiova, Cluj-Napoca, Iași, Galați, Timișoara)

Categoria 2 (Oradea, Ploiești, Bacău, Arad, Pitești, Sibiu)

Categoria 3 (Baia Mare, Buzău, Târgu Mureș, Râmnicu Vâlcea, Satu Mare, Botoșani)

Categoria 4 (Roman, Focșani, Bistrița, Deva, Slatina, Vaslui)

Pentru fiecare postare validata de Organizator, orașului menționat de participant i se vor atribui 10 puncte. La finalul campaniei, primele 3 (trei) orașe din fiecare categorie care acumuleaza cele mai multe puncte, vor fi desemnate gazde ale festivalului „Bucurie în mișcare 2018”.

În cazul în care există egalitate de puncte între două orașe din aceeași categorie, situate pe locurile 3 și 4, se va aplica criteriul subsidiar al numărului cel mai mare de utilizatori individuali care au votat pentru respectivele orase.

 • DESEMNAREA PARTICIPANȚILOR INDIVIDUALI CÂȘTIGĂTORI
 • Organizatorul pune in joc 5 (cinci) premii, pentru 5 (cinci) câștigători diferiți (utilizatori individuali), constand in 5 sejururi de 2 nopți la Marea Neagră, în stațiunea Mamaia, județul Constanța. Fiecare din cele 5 premii poate să fie oferit  de organizator într-una din următoarele variante:
 • câștigător și maxim alte 2 (două) persoane care vor fi desemnate de către acesta, rezultând 3 (trei) beneficiari ai premiului.
 • câștigător și maxim alte 3 persoane care vor fi desemnate de către acesta, rezultând 4 beneficiari ai premiului. În acest caz, dintre cele 4 persoane, 2 (doi) trebuie să fie adulți peste 18 ani și 2 (doi) trebuie să fie copii, dintre care 1 (un) infant (maxim 2 ani) și 1 (un) copil  sub 10 ani .

Fiecare premiu constând într-o excursie la Marea Neagră, va include următoarele:

-cazare la hotelul Phoenicia Holiday Resort, din localitatea Mamaia, județul Constanța, în apartament 2 camere compus din living și dormitor, pentru 2 nopți, în perioada 11 mai – 10 iunie 2018, în funcție de disponibilitate.

– 3 mese pe zi pentru fiecare dintre cele 4 persoane.

Câștigătorul împreună cu persoanele desemnate de acesta se vor prezenta la recepția hotelului în prima zi a sejurului, în conformitate cu orele de check – in ale hotelului.

 • Organizatorul pune in joc și 50 (cincizeci) premii identice, pentru 50 (cincizeci) câștigători diferiți (utilizatori individuali), constand in 50 de pachete de produse de nutriție sportivă Nutrilite și XS. Premiile vor fi oferite de către Organizator.

Fiecare premiu va conține următoarele produse:

 • 8 doze de băuturi energizante XS Power Drink (diverse arome)
 • 4 batoane de proteine XS Protein Bars (diverse arome)
 • 4 batoane bodykey by Nutrilite (diverse arome)
 • 2 pliculete Mineral Stick Zink
 • 2 pliculete Magnezium Stick

Valoarea totală a premiilor este de 14334 lei.

In caz de castig, participantii nu pot opta pentru preschimbarea premiului in bani sau in alte produse ori servicii.

Castigatorii premiilor de la secțiunile A și B vor fi desemnați prin tragere la sorti folosind programul random.org. Pentru întocmirea listei finale de participnați la tombolă vor fi eliminate din lista postări ale cluburi sportive sau alte entități care susțin mișcarea. Tragerea la sorți va fi organizată în data de 16 martie 2018, fiecare postare validata având șansa câștigului unuia dintre cele 55 de premii oferite în cadrul Campaniei. Se vor extrage în plus 55 postări ale unor utilizatori individuali, în vederea întocmirii unei liste de rezervă. În situația în care același utilizator individual deține două postări extrase câștigătoare, doar prima dintre acestea va fi premiata, iar in locul celei de-a doua, se va alege următorul utilizator individual castigator sau de pe lista de rezerva. La fel se procedeaza si in cazul celei de-a treia, a patra etc postări castigatoare. 

 

In urma centralizarii si verificarii rezultatelor inregistrate, Organizatorul va publica in data de 17 martie 2018, pana la ora 18:00, numele castigătorilor Campaniei pe www.bucurieinmiscare.ro , pe pagina de Facebook/Bucurieinmiscare și pe contul de instagram @bucurieinmiscare.

Câștigărorii au la dispoziție 48 de ore pentru furnizarea unui număr de telefon valid. Castigatorii premiilor urmeaza sa fie contactată telefonic sau prin orice alte mijloace de catre reprezentantii Organizatorului pentru a stabili conditiile specifice de acordare a premiului.

În vederea atribuirii premiilor, câștigătorii se vor prezenta in termenele agreate cu reprezentantii Organizatorului la sediul social al acestuia din Cluj – Napoca in vederea clarificarii tuturor aspectelor necesare. Condiția atribuirii premiului este dovedirea apartenenței postării câștigătoare și a contului de pe care aceasta s-a efectuat (prin accesarea contului personal de facebook/instagram în prezența reprezentanților Organizatorului) și a prezentării unui act de identitate valid. Minorii vor fi însoțiți de tutorele legal, care va semna împreuna cu minorul procesul verbal.

In cazul in care castigatorii nu pot fi contactați în termen de 2 zile de la anunțarea câștigătorilor sau dupa ce este sunt contactați, nu se prezinta in data stabilita la sediul social Organizatorului, atunci Organizatorul va putea aloca premiul urmatorului participant validat in conditiile mai-sus mentionate, informatii actualizate ale castigatorilor fiind publicate pe pagina www.bucurieinmiscare.ro, pe pagina de Facebook/Bucurieinmiscare și pe contul de instagram @bucurieinmiscare.

Predarea premiului se va face pana la data de 05.04.2018, prin incheierea unui proces verbal de predare – primire incheiat personal cu castigatorul și/sau, după caz, cu tutorele legal al acestuia, sau cu mandatarul acestuia imputernicit in baza unei procuri notariale speciale si a unei copii dupa documentul de identitate al castigatorului.

Câștigătorul trebuie să confirme, în termen de maxim 14 zile de la data contactării acestuia de către Organizator, dacă este disponibil pentru a efectua sejurul în perioadele comunicate de Organizator. Perioada exactă se va stabili în funcție de ofertele de cazare și transport disponibile la momentul rezervării și în funcție de disponibilitatea câștigătorului pentru perioadele indicate. În cazul în care câștigătorul nu poate efectua sejurul oferit la niciuna din datele propuse de Organizator sau nu va confirma participarea în termenul antemenționat, atunci își va pierde premiul care va reveni, dacă acest lucru este posibil, ținând cont de formalitățile ce urmează a fi efectuate, rezervei de câștigător trase la sorți în data de 16.03.2018.

De-a lungul concursului nu se iau în considerare mai mult de 5 postări pe zi, de pe același canal social (facebook/instagram) efectuate de pe același cont.

Organizatorul îsi rezervă dreptul să elimine din concurs sau să anuleze decizia prin care un Participant este desemnat câstigător, în condițiile în care respectivul câștigător este suspectat de fraudarea concursului.

 • REGULI
 1. a) Termenii și conținutul acestui Regulament au fost concepute și redactate de Organizator și nu pot face obiectul niciunei modificări sau interpretări contrare din partea unor terți.
 2. b) Interpretarea si implementarea Regulamentului vor fi in totalitate la latitudinea Organizatorului. Decizia Organizatorului va fi finala si irevocabila si nu va putea fi contestata in nicio forma de participanti.
 3. c) Organizatorul isi rezerva dreptul sa schimbe, sa modifice sau sa adauge noi reguli in acest Regulament, din orice motiv si oricand in timp, pe parcursul desfasurarii campaniei sau in orice alt moment, varianta actualizata a Regulamentului fiind disponibila pe site-ul www.bucurieinmiscare.ro.
 • DIVERSE

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a ignora participările care nu sunt conforme acestui regulament şi de a întreprinde orice măsură rezonabilă pentru a se proteja împotriva cererilor frauduloase sau incorecte, inclusiv dar fără a se limita la verificări ulterioare în ceea ce priveşte identitatea, vârsta şi alte date relevante despre participant.

Predarea premiului se poate constitui intr-un eveniment public. Participarea la această Campanie presupune acordul castigatorului și/sau a reprezentantului legal al acestuia referitor la faptul ca persoana, numele, localitatea in care domiciliaza si fotografia acestuia poate fi facuta publica si folosita in materiale foto, audio si video de catre Organizator fara niciun fel de alta compensatie din partea acestuia.

Informatii suplimentare cu privire la modalitatea prin care Participantii pot intra in posesia premiului si orice alte detalii referitoare la Campanie se pot obtine de la sediul Asociației 11even.

In conformitate cu prevederile art. 42 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piata, cu modificarile ulterioare, Organizatorul isi asuma obligatia de a face publice prin mijloace specifice numele castigatorului si premiul acordat.

 • RESPONSABILITATEA

Înscrierile înainte sau după perioadele menţionate în Regulament, nu se iau în considerare.

Organizatorul nu îşi asumă răspunderea pentru pierderile, întârzierile sau orice alte probleme la înscrierea în Campanie, cauzate de providerul de Internet sau conexiunea la Internet a persoanei care doreşte să se înscrie în Campanie. De asemenea, Organizatorului nu i se pot imputa întreruperile/disfuncţionalităţile neanunţate ale providerului de internet sau blocarea accesului intern datorită aglomerării reţelelor pe perioadele de trafic intens care pot periclita înscrierea în Campanie în perioada de desfăşurare a Campaniei.

Imposibilitatea câstigătorului și/sau a persoanelor care îl reprezintă legal de a intra în posesia premiului din diverse motive exonerează Organizatorul de orice răspundere.

Organizatorul Campaniei nu are nici o raspundere si nu va putea fi implicat in litigii legate de proprietatea premiului dupa acordarea acestuia. Organizatorul nu este raspunzator pentru calitatea serviciilor din cadrul premiului si nu acorda niciun fel de garantie pentru premiile acordate in cadrul Campaniei, acestea fiind in sarcina prestatorilor care prestează serviciile prestate sub forma de premii de catre Organizator.

Organizatorul va acorda premiul conform prezentului Regulament, neavand obligatia de a purta corespondenta privitoare la solicitarile necastigatoare.

Prin participarea la aceasta campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament si ale legislatiei aplicabile. Participarea în această Campanie înseamnă pentru participanți aderarea necondiționată și irevocabilă la termenii acesteia.

 • PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Organizatorul nu prelucrează datele cu cartacter personal ale Participanților.

Prin comunicarea datelor cu caracter personal în modalitătile indicate în mod expres prin Regulament, Participanții desemnați câștigători și/sau reprezentanții lor legali sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului și îsi exprimă acordul expres și neechivoc, ca datele lor cu caracter personal să intre în bazele de date ale Organizatorului în vederea validării și atribuirii premiului.

Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale căștigătorilor la prezenta campanie și să le utilizeze conform prezentului regulament și legislației în vigoare.

Tuturor participanților la promoție le sunt garantate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 următoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art.14), dreptul de opoziție (art.15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) și dreptul de a se adresa justiției (art.18).

Câștigătorii au dreptul de a obține de la Organizator în mod gratuit, la cererea expresă, următoarele: rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor cu caracter personal prelucrate, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare se face fără respectarea legii, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 677/2001. Cererea va fi întocmită în forma scrisă, va conține justificarea solicitărilor, va fi datată și semnată.

Datele cu caracter personal colectate în cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvăluite catre terti, cu exceptia partenerilor contractuali implicati în desfăsurarea Campaniei și a cazurilor în care Organizatorul trebuie să respecte obligațiile impuse de legislatia în vigoare.

Numele câstigătorului și premiului câștigat în cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligațiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

 • TAXE

Organizatorul va calcula, reţine şi va vira impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către Câştigător în conformitate cu Legea 227/2015 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice altă natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului. 

Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (cheltuieli legate de accesul la Internet în vederea înscrierii sau a solicitării Regulamentului Oficial de Desfăşurare al Campaniei etc.). Cheltuielile mai sus prevăzute nu sunt și nici nu vor putea fi considerate a fi „cheltuieli indirecte” în sensul Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piată, astfel cum a fost republicată, cu modificările ulterioare.

Prin simpla participare la Campanie, câstigătorul declară că este de acord cu mecanismul de impozitare descris în cadrul acestei secțiuni.

 • INCETAREA CAMPANIEI

Prezenta Campanie poate inceta numai in urmatoarele situatii:

– la implinirea termenului pentru care a fost anuntata campania;

– în cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora sau in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a continua prezenta Campanie.

 • FORŢA MAJORĂ

Pentru scopul acestui Regulament, forta majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevăzut, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa si a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-si îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Dacă o situatie de forță majoră împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care aceasta îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform Codului civil. Organizatorul, dacă invocă forța majoră, este obligat să comunice Participanților la Campanie existența acesteia în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la apariția cazului de fortă majoră.

 • LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

Eventualele reclamații legate de premiile oferite în cadrul Campaniei se vor putea trimite la următoarea adresă: Bucureşti, Str. Dr. Staicovici, nr. 75, Forum 2000 Building, Faza II, etaj 7, sector 5, în termen de maxim 2 (două) zile de la data publicării câștigătorului care se consideră lezat în vreun fel. După această dată, nu se va mai lua în considerare vreo contestație.

Organizatorul este îndreptătit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a acestei Campanii, a sistemului, în caz de abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

În cazul în care sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanță a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

 • TEMEIUL LEGAL

Prezentul Regulament a fost redactat cu respectarea prevederilor OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare.